Brezplačna številka: 080 29 20

Polaganje naravnega kamna na klasični način

Polaganje naravnega kamna na klasični način

malta za polaganje kamna

Polaganje kamna na mehansko obremenjenih površinah, kot so npr. javni trgi, ulice, pločniki, krožišča, parkirišča,… je potrebno izvesti z ustrezno mehansko nosilnimi in na vremenske vplive odpornimi materiali.

Bistvenega pomena je izvedba ustrezno nosilne AB plošče (1), ki mora biti izvedena na utrjeno tamponsko nasutje. Zaradi omogočanja neodvisnega »dihanja« zaključne obloge z lepilno malto, je potrebno na ploščo razgrniti polietilenski filc ustrezne gostote npr. Polydren PP 500 (2). Zaradi filca lahko izvedemo dilatacijske rege na večjih razdaljah. Priporočamo, da se dilatacije v nosilni AB plošči izvedejo v rastru 5 m x 5 m. Vse dilatacijske rege je potrebno iz nosilne AB plošče prenesti tudi v zaključno oblogo. Za polaganje kamna v posteljico je najprimernejša lepilna cementna malta Mapestone TFB60 (3), ki ima izredno visoko tlačno trdnost (C 50/60, primerjava: običajni estrih pribl. C 20). Poleg tega pa je cementna malta za kamen Mapestone TFB60 odporna na posipno sol in na cikle zmrzovanja-tajanja (odpornostni razred XF4). Cementna malta je na razpolago v 25 kg vrečah in za večje površine tudi v silosih. Za polaganje kock ji je potrebno dodati 7 % vode (zemeljsko vlažna konsistenca), za polaganje plošč in kamnitih blokov pa 9 % vode (plastična konsistenca), merjeno težnostno. Malto je potrebno nanesti vsaj 5 cm na debelo in jo ustrezno skomprimirati (tlačenje z nožno tehniko). Pred polaganjem kamnitih plošč, blokov ali masivnih stopnic je potrebno tik pred polaganjem kamna na svežo malto razliti polimerno cementno polivko, ki se jo pripravi z dodatkom latex-a sintetične gume Planicrete (4), vode in cementa v razmerju 1:1:4 (merjeno težnostno). Vsak kamen je potrebno z gumiranim batom temeljito potolči (zbiti). Za fugiranje kamnitih površin je najprimernejša polimerna cementna fugirna masa Mapestone PFS2 (6), ki ima izredno visoko tlačno trdnost (C 45/55) in je prav tako, kot malta Mapestone TFB60 odporna na posipno sol in na cikle zmrzovanja-tajanja (odpornostni razred XF4). Primerna je za fuge, ki so širše od 5 mm. V vse dilatacijske rege je potrebno vstaviti okroglo vrvico iz polietilenske pene Mapefoam (7), ki je na razpolago v različnih premerih (6, 10, 15, 20, 25 in 30 mm). Okrogla vrvica Mapefoam ima dve funkciji. Prva je zagotavljanje ustrezne globine tesnilne mase, druga pa je preprečitev oprijema tesnilne mase na dno rege, ki ovira raztezanje/krčenje tesnilne mase. Za izvedbo dilatacij na kamnitih površinah je najprimernejši brezkislinski silikonski kit Mapesil LM (7), ki je na razpolago v 8 barvah in omogoča 25 % raztezanje in krčenje. Za boljši oprijem silikonskega kita Mapesil LM je priporočljivo nanesti temeljno sprijemni premaz Primer FD (7).