Brezplačna številka: 080 29 20

Kemično odporno polaganje in fugiranje ploščic

Kemično odporno polaganje in fugiranje ploščic

kemično polaganje fugiranje ploščic

Prostori, kjer so prisotne visoke kemične in mehanske obremenitve potrebujejo ustrezno nosilno armirano betonsko podlago (1) in zaključno oblogo, ki je odporna na tovrstne obremenitve. Poleg obloge pa mora odpornost zagotavljati tudi fugirna masa, lepilo in zaključna zidna barva.

Na AB ploščo je potrebno položiti ločilni sloj iz PE folije (2) in nanj v ustrezni debelini (vsaj 40 mm, pri večjih mehanskih obremenitvah 50 mm) cementi estrih (3), ki se ga lahko izvede s pripravljenim hitro sušečim cementnim estrihom Topcem Pronto (3). Cementni estrih mora biti ustrezno armiran (pocinkana estrih mrežica). Za lepljenje kislino odporne keramike je potrebno uporabiti kislino odporno epoksidno lepilo Kerapoxy Adhesive (4 in 9). Za talno in stensko izravnavo je primerna hitrovezoča mikroarmirana cementna izravnalna masa Planitop Fast 330 (8), ki jo je mogoče nanašati do debeline 30 mm. Fugiranje kislino odpornih ploščic je potrebno izvesti s kislino odporno epoksidno maso Kerapoxy IEG za največje kemijske obremenitve ali Kerapoxy CQ in Kerapoxy Design (6 in 11) za srednje kemijske obremenitve. Kislinoodporni zaključni stenski premaz je potrebno izvesti z dvokomponentno visoko odporno barvo Mapecoat I24 (12), ki se jo nanaša v dveh slojih. Za kislinoodporno izvedbo dilatacijskih reg je potrebno uporabiti tesnilno maso Mapeflex PU20 (7).