Brezplačna številka: 080 29 20

Mapegrout SV

Mapegrout SV

zalivna hitrovezoča cementna malta za pritrjevanje jaškov, kanalet in nosilcev za stroje
Prenesi tehnični list Prenesi izjavo o lastnostih

Hitro vezoča in trdeča, izredno tekoča malta s kontroliranim krčenjem za sanacijo in popravila betonskih površin ter montažo cestnih revizijskih jaškov, pokrovov, kanalet, dilatacijskih elementov in opreme. Pri debelinah nad 5 cm je možno dodati pesek zrnavosti 6 – 10 mm (30 – 40 % težnostno).

Tehnični podatki

Poraba: pribl. 20 kg/m2 za 1 cm
Pakiranje 25 kg
Uporaba mešanice: pribl. 15 min (+ 23 C)
Količina zamesne vode: 3,0 - 3,25 l/vrečo
Povoznost: po pribl. 35 min (+ 23 C)